کوآنزیم Q10

تحقیقات متعدد دوسوکور به همراه پلاسبو ، نتایج زیر را به دست داده است :مصرف روزانه 2400 میلی گرم Q10 و 1200 میلی گرم ویتامین E در درمان بیماری پارکینسون و آلزایمر مؤثر میباشد.

در بیماری دیابت ، به علت ضایعات ایجاد شده در سلول های آندوتلیال عروق (به علت کاهش قدرت ساخته شدن اکسید نیتریک (NO که به علت افزایش فعالیت اکسیداتیو در سلول ها میباشد) رادیکال های آزاد در گردش خون افزایش می یابد ( مثل سوپراکسیدها و پراکسیدنیتریک ) ،در میتوکندری ها افزایش فعالیت فسفوریلاسیون ، منجر به مهار حمل الکترون و در نتیجه افزایش اکسیداسیون رادیکالهای اکسیدان می شود .

کوآنزیم Q10 که یک ماده آنتی اکسیدان بسیار قوی می باشد ، باعث حمل الکترون و جلوگیری از اکسیداسیون می شود و در نتیجه سلول های آندوتلیال جدار عروق سالم باقی مانده و پلاک آتروما ساخته نمی شود .

در بیمارانی که LDL بالا و ضایعه عروق کرونر دارند ، میزان Q10 در خون و سلول های آندوتلیال عروق کرونرپایین تر از حد معمول است و بین کمبود Q10 و میزان ضایعه عروق کرونر و میزان LDL رابطه مستقیمی وجود دارد.کوآنزیم Q10 در درمان میگرن و حملاتآن مؤثر بوده است و با مصرف آن شدت ومیزان حملات کاهش می یابد

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

/ 0 نظر / 8 بازدید