# قلب

حمله‌ قلبی‌ (انفارکتوس‌ عضله‌ قلب‌) Heart attack (myocardial infarction)

    عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر سیگار کشیدن‌ چاقی‌   www.Rizax.com   www.Doctors.Blogfa.Com   wwwtyekal.com  www.rayablog.com     wwww.riznews.persianblog.ir استرس‌ بالا بودن‌ سطح‌ کلسترول‌ بد خون‌، یا پایین‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

ترومبوز آمبولی‌ شریانی‌ thrombosis and embolus arterial

   عوامل تشدید کننده بیماری سن‌ بالای‌ 60 سال‌ سیگار کشیدن‌ www.riznews.persianblog.ir      www.roodblog.com   www.doctors.blogfa.com  www.tyekal.com فشارخون‌ بالا دیابت‌ شیرین‌ سابقه‌ حملات‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌(آترواسکلروز سرخرگ های قلب) Cor pulmonale

   عوامل تشدید کننده بیماریwww.riznews.persianblog.ir      www.roodblog.com   www.doctors.blogfa.com  www.tyekal.com - سیگار کشیدن‌ - بالا بودن‌ فشارخون‌ - سابقه‌ خانوادگی‌ بیماری‌ سرخرگ‌های‌ قلب‌، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تند شدن‌ غیرطبیعی‌ ضربان‌ قلب‌(تندضربانی) Heartbeat rapid

    عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر بیماری‌ قلبی‌ تب‌ www.riznews.persianblog.ir      www.roodblog.com   www.doctors.blogfa.com  www.tyekal.com پرکاری‌ تیرویید استرس‌؛ اضطراب‌ سیگار کشیدن‌ مصرف‌ بعضی‌ از مواد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ایست‌ قلبی‌ cardiac arrest

   عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر استرس‌ دیابت‌ شیرین‌ www.Riznews.Persianblog.ir مصرف‌ داروهایی‌ مثل‌: ـ دیژیتال‌. حتی‌ افزایش‌ خفیف‌ غلظت‌ این‌ داروی‌ قوی‌ در خون‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید