# سلامت_جنسی

آندومتریوز Endometriosis

   عوامل تشدید کننده بیماری خانم‌هایی‌ که‌ حامله‌ نمی‌شوند یا حاملگی‌ را به‌ تعویق‌ می‌اندازند. سابقه‌ خانوادگی‌ آندومتریوز www.Riznews.Persianblog.ir تنگ‌ یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

آمنوره‌ اولیه‌ Amenorrhea primary

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر استرس‌ استفاده‌ از داروهایی‌ مثل‌ قرص‌های‌ ضدحاملگی‌، داروهای‌ ضدسرطان‌، بار بیتورات‌ها، مخدرها، داروهای‌ کورتیزونی‌، کلردیازپوکساید و رزرپین‌. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

آبسه‌ آنورکتال‌ Anorectal abscess

علل‌ باکتری‌های‌ شایع‌ مثل‌ استافیلوکوک‌ و اشرشیاکولی‌ شایع‌ترین‌ علل‌ هستند. گاهی‌ عفونت‌های‌ قارچی‌ باعث‌ بروز این‌ آبسه‌ می‌شوند. عوامل تشدید کننده بیماری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید