# دندانپزشکی

نشانگان‌ مفصل‌ گیجگاهی‌ ـ فک‌تحتانی temporomandibular joint(tmj)syndrome

    عوامل تشدید کننده بیماری ساییده‌ شدن‌ یا پرچ‌ شدن‌ دندان‌ها کشش‌ عضلات‌ جونده‌ استرس‌ بد در آمدن‌ دندان‌ها جفت‌ و جور نشدن‌ مناسب‌ دندان‌ها استئوآرتریت‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

دهان خندقی‌(ژنژیویت زخمی نکروزدهنده،بیماری ونسان) trench mouth

    عوامل تشدید کننده بیماری تغذیه‌ نامناسب‌ بیماری‌ که‌ باعث‌ کاهش‌ مقاومت‌ شده‌ باشد. سیگار کشیدن‌ استرس‌ بهداشت‌ نامناسب‌ دهان‌. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

پریودنتیت‌ (التهاب‌ لثه‌) periodontitis

   عوامل تشدید کننده بیماری بیماری‌های‌ کاهش‌دهنده‌ مقاومت‌ بدن‌  www.Rizax.com   www.Doctors.Blogfa.Com   wwwtyekal.com  www.rayablog.com     wwww.riznews.persianblog.ir     پیشگیری‌ حفظ‌ بهداشت‌ مناسب‌ دهان‌ (به‌ قسمت‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید