# تغذیه_نوزادان

تنگی‌ مادرزادی‌ پیلور (تنگی‌ هیپرتروفیک‌ پیلور) pyloric stenosis congenital

    عوامل تشدید کننده بیماری سابقه‌ خانوادگی‌ تنگی‌ پیلور     پیشگیری‌ در حال‌ حاضر قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌.www.riznews.persianblog.ir  www.doctors.blogfa.com  www.rayablog.com   www.roodblog.com   www.rizax.com       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید