# اخبار_پزشکی_-_سلامت

آمیبیاز (اسهال‌ خونی‌ آمیبی) Amebiasis

عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطرwww.Riznews.Persianblog.ir محیط‌ زندگی‌ شلوغ‌ و غیربهداشتی‌ مسافرت‌ به‌ مناطق‌ با زیرساخت‌های‌ بهداشتی‌ نامطلوب‌ زندگی‌ در مؤسسات‌ نگهداری‌ مختلف‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید