یک آزمایش ساده خون احتمال حمله قلبی را پیش‌بینی می‌کند

این یافته‌ها در شماره دهم ژانویه مجله "انجمن پزشکی آمریکا" چاپ شده است.
وولی توضیح داد، پروتئین ‪
NT-proBNPنشانگری هورمون ‪ BNPدر خون است که در زمان‌های کشیدگی و یا تنش قلبی افزایش می‌یابد.
وی گفت: زمانی که دیواره قلب بر اثر حجم بسیار زیاد خون بیش از حد منبسط می‌شود و یا به دلیل فقدان جریان خود در خود قلب آسیب می‌بیند هورمون ‪
BNPافزایش می‌یابد و میزان پروتئین ‪ NT-proBNPنیز به همراه آن بالا می‌رود.
وولی هشدار داد که این آزمایش باید تنها در مورد بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروق کرونر انجام شود و فایده آن برای افرادی که ظاهرا از لحاظ سلامتی در وضعیت خوبی بسر می‌برد، محدود است.

Www.Tyekal.Com                

/ 0 نظر / 5 بازدید