6/18 درصد بارداری ها در کشور، ناخواسته است

وی با تاکید بر لزوم آموزش مشاوره صحیح به پرسنل بهداشتی اعلام کرد: روابط بین ارائه دهنده خدمات و مراجعین از طریق برقراری حسن اعتماد در نگرش مراجعین بسیار موثر است.
وی با اعلام این مطلب که متاسفانه معمولا مشاوره نادیده گرفته شده و یا به شکل ضعیف ارائه می شود گفت: یکی از دلایل این امر تعداد مراجعین زیاد و فرصت مشاوره کم است و دلیل دیگر عدم اطلاع پرسنل از تاثیر مشاوره در عملکرد بهتر مراجعه کننده به توصیه ها و راهنمایی ها است.
این کارشناس ارشد با تاکید بر لزوم مشاوره صحیح تنظیم خانواده اعلام داشت: درحال حاضر آمار حاملگی های ناخواسته در کشور 6/18درصد و در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 2/13 است که این امر موجبات افزایش جمعیت و مشکلات عدیده حاصل از آن را فراهم می سازد.
فروزانفر در پایان با اعلام این مطلب که اغلب افراد از خدمات رایگان مراکز بهداشتی سراسر کشور بی اطلاعند گفت: اطلاع یافتن خانواده ها از خدمات مشاوره، مراقبت های بارداری  و پس از زایمان، مراقبت کودک و ... و حتی ارائه وسایل پیشگیری از بارداری  که به طور رایگان در مراکز بهداشتی ارائه می شود به کاهش آمار حاملگی های ناخواسته کمک می کند.
www.rizax.com  www.riznews.persianblog.ir   www.doctors.blogfa.com    www.doctors.blogfa.com

Www.Tyekal.Com           

/ 0 نظر / 17 بازدید