پزشکان عمومی در خصوص اکستازی اطلاعات کمی دارند

پزشکان عمومی در خصوص اکستازی اطلاعات کمی دارند

اطلاعات درصد چشمگیری از پزشکان عمومی پیرامون اکستازی پایین است.
دکتر «شهرزاد مظهری» روانپزشک در گفت و گو باخبرنگار سرویس «بهداشت و درمان» بختیاری نیوز واحد علوم پزشکی ایران، ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به تحقیقی که در خصوص میزان اطلاعات پزشکان عمومی قرص های اکستازی انجام داده است اظهار داشت: با توجه به شیوع مصرف قرص های اکستازی و آثار سوء آن بر بسیاری از مصرف کنندگان و نیز با توجه به اینکه با وخیم شدن حال مصرف کننده در اولین قدم معمولا به پزشک عمومی مراجعه می شود لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی درباره این ماده بود.
www.rizax.com  www.riznews.persianblog.ir   www.doctors.blogfa.com    www.doctors.blogfa.com
وی با اعلام این مطلب که این بررسی به صورت مقطعی بر روی 115 پزشک عمومی که به صورت تصادفی انتخاب شدند انجام شد عنوان داشت: به این ترتیب برای ارزیابی آگاهی آنها از اکستازی یک پرسشنامه خودگزارشی به کار برده شد.
www.rizax.com  www.riznews.persianblog.ir   www.doctors.blogfa.com    www.doctors.blogfa.com

دکتر مظهری در خصوص یافته های حاصل از پژوهش گفت: میانگین نمره به دست آمده 04/27 از 48 نمره بود که نمره 25 درصد شرکت کنندگان کمتر از 24، 50 درصد کمتر از 26 و 75 درصد کمتر از 30 گزارش شد.
این روانپزشک در پایان با اشاره به اینکه اطلاعات درصد بالایی از پزشکان عمومی پیرامون اکستازی پایین بود اظهار داشت: نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده لزوم اجرای برنامه های آموزشی در این زمینه است.

Www.Tyekal.Com           

/ 0 نظر / 18 بازدید