سواحل دریای خزر در کمربند آسیایی سرطان مری

این عضوهیات علمی به سایرعوامل خطر سرطان مری نظیرعادات غلط غذایی، عدم مصرف میوه و سبزی تازه، استفاده کمتر از لبنیات و گوشت سفید اشاره کرد و یادآور شد: نتایج مطالعات نشان داده است که پاپیلوما ویروس، مایکوتوکسین‌ها و مصرف نان‌های کپک زده در ایجاد S.C.C (نوع خاصی از سرطان مری) دخیل هستند.
وی با بیان اینکه عوامل خطر اقتصادی اجتماعی و شیوه زندگی قابل کنترل است گفت: البته اصلاح شیوه زندگی به چند دهه تلاش نیاز دارد.

دکتر  پورشمس درخاتمه سرطان معده را نخستین علت مرگ و سرطان ازوفاگوس (مری) را ششمین علت مرگ در نقاط شمالی کشور اعلام کرد.

Www.Tyekal.Com                

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید