5راههای درمانی سرطان پروستات

اخته کردن به دو روش قابل انجام است:

1     تجویز داروهای هورمونی خاص برای از کار انداختن بیضه ها.

2     جراحی  وخارج کردن بیضه‌ها (روشی موثر و کم هزینه).

اخته کردن فقط رشد سلولهای سرطانی را متوقف می‌کند ولی آن را از بین نمی‌برد، بنابراین بیماری پس از چند سال عود مینماید..www.riznews.persianblog.ir

تشخیص زود هنگام سرطان پروستات با انجام آزمایش PSA خون و معاینه سالانه از 50 سالگی به بعد امکان پذیرمیباشد. تشخیص زود هنگام  درمان به موقع و ریشه کن نمودن  سرطان پروستات را ممکن میسازد.

www.riznews.persianblog.ir نویسنده : مهدی رحیمیگل سفیدی

            Www.Tyekal.Com

/ 0 نظر / 4 بازدید