فلوکستین

فلوکستین

عوارض داروی افسردگی

  • همراهی فلوکستین با بنزودیازپین ها ، لیتیوم ، ضد افسردگی های تری سیکلیک باعث افزایش اثر این داروها روی CNSمیشود . غلظت خونی بتا بلوکرها وکاربامازپین افزایش پیدا می کند .
  • با دکسترو متورفان موجب توهم بینائی میشود با انسولین و آنتی دیابتیک های خوراکی ، قند خون بالا یا پائین میرود و بیمار باید مرتبا” از نظر میزان قند خون کنترل شود .
  • با داروهای MAOIباعث سندروم سروتونین و مرگ میشود .
  • سطح خونی فنی توئین را پائین می آورد .
  • با تیوریدازین ، باعث افزایش سطح خونی تیوریدازین میشود و میتواند آریتمی بطنی جدی و مرگ ناگهانی ایجاد کند . فاصله مصرف تیوریدازین با فلوکستین باید حداقل 5 هفته باشد
  • با ترامادول میتواند موجب سندروم سروتونین و مرگ شود .

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی..

/ 0 نظر / 2 بازدید