آمیزش جنسی در دوران بارداری

بطور کلی آمیزش تا 4 هفته آخر بارداری در صورتیکه فشار وارد نشود اشکالی ندارد، اماترشحات نباید به داخل ریخته شود (بهتر است از کاندوم استفاده شود). و در این موردبهتر است دو هفته زودتر یعنی تا 6 هفته آخر حاملگی نزدیکی انجام شود. علائم خطرناکبعد از مقاربت شامل لکه بینی، خونریزی، احساس فشار و انقباضات زودرس زایمانی است.

 

از چه پمادی برای روان شدن در مقاربت می توان استفاده کرد؟ www.Riznews.persianblog.ir

می توانید از انواع روغن های گیاهی مانند روغن زیتون و ... استفاده کنید. پمادهایلوبریکانت هم در داروخانه ها موجود است که اختصاصا برای این استفاده ساخته نشده وچون محلول در آب است ممکن است بسرعت خشک شوند و بنابراین توصیه نمی شود.

مقاربت از طریق مقعد، اگر برای شما قابل تحمل باشد اثر سویی بر جنین ندارد و بهتراست آرام و با استفاده از مواد نرم کننده صورت گیرد.

در هر صورت طول آلت مردتاثیری در آمیزش جنسی ندارد بلکه آنچه در مورد آمیزش جنسی در دوران بارداری مهم است احساس زن میباشد. در برخی موارد ممکن است با رسیدن به اوج لذت جنسی یا تاثیر مواد موجود در منیمرد، موجب انقباضاتی در رحم شود و بخصوص در هفته های آخر بارداری احتمال زایمانزودرس را افزایش می دهد.

 www.Riznews.persianblog.ir

آیا رسیدن به ارگاسم در بارداری خطرناک میباشد؟(ماه 4 الی آخر)

بطور عمومی و در طول یک بارداری سالم خیر، خطری ندارد. منتهی از آنجا که ارگاسم میتواند سبب انقباضات بسیار خفیف در رحم شود در افرادی که حاملگی پرخطر دارند (اینموضوع معمولا توسط پزشک گوشزد می شود) و در معرض زایمان زودرس هستند، بخصوص در هفتههای آخر بارداری که احتمال زایمان پیش از موعد بیشتر است ممکن است نزدیکی بطور کلیممنوع شود .

 

آیا می توانیم در طول بارداری آمیزش داشته باشیم؟ www.Riznews.persianblog.ir

البته که بله! معمولادر یک بارداری عادی مقاربت برای زن باردار سالم و همسرش ایرادی ندارد. برخی پزشکانآمیزش جنسی را در هفته آخر بارداری ممنوع می کنند، ولی همه پزشکان با این نظر موافقنیستند در این مورد می توانید نظر پزشک خود را جویا شوید.

فعالیت جنسی مکرر نباید در یک بارداری سالم، مشکلی ایجاد کند. معمولا زوجین میتوانند فعالیت جنسی قبلی خود را ادامه دهند. البته اگر در معرض زایمان زودرس باشیدیا یکی از مشکلات بارداری مانند کوتاهی یا اتساع دهانه رحم، نشت مایع آمنیوتیک، جفتسرراهی یا خونریزی داشته باشید و یا اینکه سابقه سقط ناشی از زایمان زودرس را داشتهباشید احتمالا پزشک معالج شما را از انجام نزدیکی منع خواهد کرد.

 

آیا آمیزش جنسی در دوران بارداری به جنین آسیب می رساند ؟ www.Riznews.persianblog.ir

بسیاری از مردانمی خواهند بدانند که آیا فعالیت جنسی به جنین صدمه می رساند یا خیر. آمیزش جنسی وانزال، هیچ یک در بارداری کم خطر ایرادی ندارد. جنین در محفظه عضلانی رحم قرار داردو از جنین بوسیله مایع آمنیوتیک و کیسه آمنیوتیک به خوبی محافظت می شود. یک پوششمخاطی ضخیم دهانه رحم را می پوشاند و مانع از انتقال عفونت نیز می شود. ممکن استچندی بعد از اوج لذت جنسی جنین شما تکان بخورد! در این مورد نیز نگران نباشید چوناین افزایش تحرک بدلیل افزایش جریان خون ناشی از افزایش ضربان قلب شماست نه بخاطراینکه جنین احساس درد می کند یا از آنچه روی داده چیزی فهمیده است.

با این حال اگر هنوز نگرانید و پرسشی در این باره دارید، در یکی از جلسات مراقبتبارداری که هر دو حضور دارید آنرا مطرح کنید.

 www.Riznews.persianblog.ir

آیا میل جنسی در دوران بارداری تغییر می کند؟

عموما تمایل جنسی زنان بارداراز یکی از دو الگوی زیر پیروی می کند:

» کاهش میل جنسی در سه ماهه اول و سوم بارداری و افزایش آن در سه ماهه دوم

» کاهش تدریجی میل جنسی با پیشرفت بارداری

طی سه ماهه اول ممکن است دچار تهوعو ضعف باشید. طی سه ماهه سوم ممکن است افزایش وزن، بزرگ شدن شکم و حساسیت سینه ها وسایر مشکلات باعث شوند کمتر میل به تماس جنسی داشته باشید. این حالت طبیعی است. درمورد حس خود با همسرتان صحبت کنید و سعی کنید راهی بیابید که برای هر دوی شما رضایتبخش باشد. بارداری در بعضی زنان باعث افزایش میل جنسی می شود. فارغ شدن از نگرانی در مورداحتمال بارداری به برخی از زنان احساس رهایی می بخشد. در برخی موارد، یک زن دردوران بارداری است که برای اولین بار به اوج لذت جنسی می رسد و یا چند بار اوج لذترا تجربه می کند. این موضوع به دلیل افزایش فعالیت هومورنی و بیشتر شدن گردش خونلگن است. برخی زنان فکر می کنند که بدلیل افزایش اندازه و تغییرات جسمانی ناشی ازبارداری، جذابیت خود را از دست داده اند. ممکن است بعد از مقاربت احساس گرفتگی درشکم یا حساس شدن ناراحت کننده در سینه ها داشته باشند. در مورد این احساسات خود باهمسرتان صحبت کنید، درک متقابل و محبت می تواند به هر دوی شما کمک کند.

 www.Riznews.persianblog.ir

آیا بارداری می تواند موجب تغییر در میل جنسی همسر شود؟

بله! بعضی از مردانخانم باردار خود را جذابتر از هر وقت دیگر می بینند و گروهی دیگر از شدت نگرانیبرای سلامت مادر و جنین تمایلات جنسی خود را سرکوب کرده یا اصلا آنرا احساس نمیکنند. در هر صورت صحبت کردن می تواند باعث شود تا تغییر در رفتارها برای طرف مقابلقابل درک شود.

 

چه وضعیتهایی برای یک زوج باردار مناسب و راحت تر است؟

ممکن است با پیشرفتبارداری متوجه شوید که انتخاب وضعیت های جدید برای آمیزش جنسی ضروری است. ممکن استشکم شما باعث شود انتخاب برخی وضعیت ها برای شما ناراحت کننده باشد. به علاوه،توصیه می کنیم که حدود 16 هفتگی به پشت نخوابید چرا که وزن رحم بر روی عروق اصلیلگن ممکن است گردش خون این ناحیه را مختل کند. بهتر است برای آمیزش جنسی یا بهپهلوی خود بخوابید و یا روی مرد قرار گیرید.

 www.Riznews.persianblog.ir

چه زمانی باید از آمیزش جنسی اجتناب کرد؟

برخی وضعیت ها باید شما را نسبت بهعدم انجام آمیزش آگاه سازد. اگر سابقه زایمان پیش از موعد دارید. ممکن است پزشک شمارا آمیزش جنسی و یا رسیدن به اوج لذت جنسی باز دارد. اوج لذت جنسی باعث انقباض هایخفیف رحمی می شود. مواد شمیایی موجود در ترشحات جنسی مرد ( منی ) نیز می توانندباعث تحریک انقباضات رحمی شوند. بنابراین شاید بهتر باشد که همسر یک زن باردار ازتخلیه ترشحات جنسی خود داخل واژن اجتناب کند. اگر سابقه سقط خود به خودی داشته باشید ممکن است پزشک شما را از رابطه جنسی ورسیدن به اوج لذت بر حذر دارد. با این حال هیچ رابطه ای بین آمیزش جنسی و سقط خودبه خودی پیدا نشده است. در صورت وجود موارد زیر از فعالیت جنسی پرهیز کنید: جفت سهراهی یا پایین واقع شدن جفت در رحم، نارسایی دهانه رحم، آغاز پیش از موعد دردهایزایمانی، پاره شدن کیسه آب، درد به هنگام آمیزش جنسی، خونریزی بدون علت از واژن ویا ترشح از آن، وجود ضایعه بهبود نیافته هرپسی در همسر و یا آغاز زایمان

/ 0 نظر / 3 بازدید