رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -1500 کیلو کالری

صبحانه: 90 گرم نان+ 60 گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار
ساعت 10 صبح: 2 عدد میوه متوسط
ناهار: 3/2 لیوان برنج پخته + خورش مرغ شامل 60 گرم مرغ بدون پوست و 2 عدد گوجه فرنگی + 4/3 لیوان ماست
عصرانه: 2 عدد میوه متوسط
شام: 30 گرم نان + املت شامل یک عدد گوجه فرنگی و یک عدد تخم مرغ + 4/3 لیوان ماست (برای پخت غذاها روزانه 4 قاشق مرباخوری روغن به کار رود.)
مدل دوم تقسیم واحدها:
صبحانه: 2 واحد نشاسته، یک واحد شیر، 2 واحد گوشت
ساعت 10 صبح: 2 واحد میوه
ناهار: 2 واحد نشاسته، 3 واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت
عصرانه: 2 واحد میوه
شام: 2 واحد نشاسته، 2 واحد سبزی، 2 واحد گوشت
رژیم غذایی طبق مدل دوم:
صبحانه: 60 گرم نان + 60 گرم پنیر+ یک لیوان شیر
ساعت 10 صبح: 2 عدد متوسط
ناهار: 3/2 لیوان برنج پخته + خورش سبزی شامل یک و نیم لیوان سبزی پخته و 30 گرم گوشت + 4/3 لیوان ماست
عصرانه: 2 عدد میوه متوسط
شام: 60 گرم نان + کوکو سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و 2 عدد تخم مرغ (برای پخت غذاها روزانه 3 قاشق مرباخوری روغن به کار رود.)
برگرفته از کتاب لاغری (درمان چاقی )-  مهدی رحیمی گل سفیدی.

/ 0 نظر / 5 بازدید