پیشگیری و درمان آنفلوآنزا

موسسه بهداشتعمومی آمریکا ، تزریق واکسن آنفلوآنزا را برای تمام افراد بالای 6 ماه سن که درمعرض خطر عوارض آنفلوآنزا هستند ، توصیه کرده است .
واکسن های جدید چون از ویروسکشته شده ساخته شده اند ، برای افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند نیز قابل استفادهمی باشد .
واکسیناسیون با شروع فصل پائیز ، فوراً باید شروع شود ، زیرا با شروعفصل پائیز اپیدمی آنفلوآنزا شروع می شود .
اخیراًFDA در آمریکا ، نوعی از واکسنرا که با ویروس زنده ساخته شده توصیه کرده است ، این واکسن به شکل اسپری بوده وداخل بینی پاشیده می شود . این واکسن تا 92% ایمنی ایجاد کرده و به خوبی تحمل میشود و به خصوص در بچه ها اثر خوبی داشته و تزریقی هم نیست .
سازمان FDA اینواکسن را برای تمام افراد سالم از 5 تا 49 سال توصیه کرده است . نکته جالب دیگری کهاین واکسن داراست ، همراهی ویروس های شایع سرماخوردگی با ویروس آنفلوآنزا می باشد ودر نتیجه شخص واکسینه شده در مقابل عفونت های ویروسی شایع که سرماخوردگی معمولیایجاد می کنند نیز ایمن میشود.
پیشگیری با آمانتادین یا ریمانتادین با دوز 100تا 200 میلی گرم در روز در 70 تا 100% موارد آنفلوآنزای A موثر می باشد .
Oseltamivir
به مقدار 75 میلی گرم در روز خوراکی یاZanamivir به مقدار 10میلی گرم به صورت اسپری تنفسی ، حدود 84 تا 89 % در مقابل آنفلوآنزای A و B موثربوده است .
پیشگیری به توسط دارو باید در افرادی که در معرض خطر عوارض بیماریهستند انجام شود .
به همراه دارو از واکسن نیز می توان استفاده کرد ولی اگرواکسن حاوی ویروس زنده باشد ، دارو مانع از ایجاد ایمنی می شود .
مصرف دارو بایدتا پایان فصل ادامه یابد .
آمانتادین و ریمانتادین برای پیشگیری در بالغین و بچههای بالای یک سال و Oseltamivir برای بالغین و بچه های بالای 13 سال توسط FDA پذیرفته شده است .
درمان :
در مواردی که بیماری آنفلوآنزا عارضه ای ایجادنکرده است ، درمان علامتی بوده و از استامینوفن برای درمان سردرد ، کوفتگی ، دردعضلات و تب می توان استفاده کرد .
از سالیسیلات ها برای بیماران زیر 18 سال بهعلت امکان پیدایش سندرم ری نباید استفاده کرد .
سرفه معمولاً بعد از چند روزبهبودی پیدا می کند و اگر مانع از استراحت بیمار شود ، می توان از ترکیبات کدئیناستفاده کرد . بیمار تا بهبودی کامل باید استراحت کرده و سعی کند با افراد سالمتماس نداشته باشد .
آمانتادین و ریمانتادین برا ی درمان آنفلوآنزای A وOseltamivir برای درمان آنفلانزای A و B به کار میرود و چنانچه تا 48 ساعت بعد ازشروع علائم بیماری مصرف شوند ، می توانند موثر واقع شوند .
درمان با آمانتادین وریمانتادین می تواند علائم و دوران بیماری را حدود 50% کاهش دهد .
5
تا 10% افرادی که از آمانتادین استفاده می کنند دچار عوارض جانبی خفیف این دارو در CNS میشوند (اضطراب ، بی خوابی و اشکال در تمرکز ) که با قطع دارو تمامیعوارض از بین میروند .
ریمانتادین عوارض کمتری نسبت به آمانتادین ایجاد میکند .
در بالغیندوز آمانتادین یا ریمانتادین 200 میلی گرم روزانه به مدت 3 تا 7 روز می باشد و چوناین دو دارو از کلیه ها دفع می شوند ، در افرادی که بسیار پیر بوده و یا نارساییکلیه دارند ، باید به مقدار 100 میلی گرم در روز در این افراد تجویز شود .
Zanamivir
با دوز 10 میلی گرم دو بار در روز به مدت 5 روز یا Oseltamavir بهصورت خوراکی 75 میلیگرم دو بار در روز به مدت 5 روز علائم بیماری را ( چنانچه در 2روز اول شروع علائم بیماری مصرف شوند ) در عرض 1 تا 5/1 روز قطع می کنند .
Zanamivir
اسپاسم برونش ها را در افراد آسماتیک تشدید کرده و Oseltamivir دربیمار تهوع و استفراغ ایجاد می کند و چنانچه با غذا مصرف شود این عارضه کمتر پیدامی شود .
ویروس های مقاومی به آمانتادین و ریمانتادین وجود دارند ولی پیدایشمقاومت به Zanamivir و Oseltamivir بسیار کم دیده می شود .
بچه هایی که بیشتر ازیک سال دارند با آمانتادین و Oseltamivir قابل درمان بوده و داروی Zanamivir دردرمان بچه های بالای 7 سال به کار می رود . ریباویرین نیز در درمان آنفلانزای A و B به صورت خوراکی مصرف می شود ولی هنوز تحقیقات روی این دارو در حال انجام است .
در مواردی که بیمار دچار پنومونی اولیه آنفلوآنزا بشود باید درICU بستری شدهو شدیداً تحت کنترل قرار بگیرد .

/ 0 نظر / 10 بازدید