مصرف فلفل قرمز و خطرابتلا به سرطان

دکترشیدفربه نوع تاثیراین ماده اشاره کرد و گفت: ماده کاپسائیسین با برهم زدن فعالیت میتوکندری‌های سلول های سرطانی لوزالمعده و بدون ایجاد اختلال در سازوکار سلول‌های سالم، سلول‌های سرطانی را از بین می برد.
وی در مورد ماده ضد سرطانی کلم بروکلی توضیح داد و افزود: تحقیقات حاکی است؛ فنیل ایزوتیوسیانات موجود در کلم بروکلی برسلول های سرطانی تخمدان تاثیرگذار است، به طوری که از رشد سلول های سرطانی پیشگیری می کند.

Www.Tyekal.Com                

/ 0 نظر / 12 بازدید