نگاه مثبت به استرس

رادمهر خاطر نشان کرد: مهم اینست که فرد در برابر فشار روانی چه واکنشی نشان می‌دهد اگر به حالت پیش آمده نگرش مثبت داشته باشد، توانایی غلبه بر مشکل در انسان افزایش می‌یابد.اما اگر نگرش منفی داشته باشد دچار حالت اضطراب و نگرانی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پایان به مهمترین راه حل کاهش اضطراب در افراد اشاره کرد و اظهار داشت: تن آرامی، به فرد در دفع اضطراب بسیار موثر است و باعث می‌شود ابتدا جسم در آرامش قرار بگیرد سپس ذهن به آرامش برسد و فرد راحت تر می‌تواند با ضمیر خود آگاه خود ارتباط برقرار کند. چنانچه، می‌توان از مهمترین راه حل‌های تن آرامی به تسکین، تخیل، تصویر و تجسم، تمرکز و تلقین مثبت و در آخر تمرین مکرر اشاره کرد.

Www.Tyekal.Com                

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید