هیژوسژادیازیس

      آیا این بیماران بیماری دیگر هم به طور همزمان دارند؟

در موارد هیپوسپادیازیس شدید (که سوراخ مجرای ادراری نزدیک کیسه بیضه باز شود) احتمال اینکه یک یا هر دو بیضه نزول نکرده باشند بیشتر می‌باشد.

www.riznews.persianblog.ir

      چگونه می‌توان هیپوسپادیازیس را تشخیص داد؟

با مشاهده محل سوراخ ادراری که در نوک آلت قرا نگرفته به راحتی می‌توان این بیماری را تشخیص داد.www.riznews.persianblog.ir

      چگونه هیپوسپادیازیس درمان می‌شود؟

درمان این بیماری ترمیم با جراحی است که توسط پزشک متخصص اورولوژی انجام می‌شود. معمولاً از پوست اضافه آلت ختنه نشده در این عمل جراحی استفاده می‌شود .

www.riznews.persianblog.ir

بنابراین بیماران هیپوسپادیازیس قبل از ترمیم مجرا نباید ختنه شوند

بهترین زمان عمل جراحی ترمیمی برای این بیماران 6 تا 9 ماهگی می‌باشد

بیضه‌ها درون یک کیسه پوستی به نام کیسه بیضه به طناب منوی آویزان هستند و به بافت‌های مجاور کیسه بیضه متصل شده و در جای خود ثابت می‌مانند. رگ‌های خون رساننده به بیضه از طریق طناب منوی وارد آن می‌شوند .

نویسنده : مهدی رحیمیگل سفیدی

            Www.Tyekal.Com  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید