ضربه و ورود جسم خارجی به چشم ...

وی هردو نوع ضربات وارد برچشم را از موارد اورژانسی دانست و تصریح کرد: درهردو حالت، فرد مصدوم باید قبل از اقدام درمان خود سرانه به نزدیک ترین مرکز درمانی و نزد چشم پزشک مراجعه نماید.

دکتر فاضل نیا در خصوص ضربات نافذ به چشم گفت: به دلیل ورود جسم خارجی به چشم و نفوذ به لایه های عمقی آن نباید از قطره استفاده شود، چرا که قطره احتمال نفوذ مواد آلوده را به داخل چشم و خطر بروز زخم قرنیه را افزایش می دهد، بنابراین به محض وقوع این حادثه چشم مصدوم باید با گاز استریل پوشانده شده و جهت خروج هر چه سریعتر جسم خارجی از چشم، به پزشک متخصص مراجعه شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ضربات غیر نافذ ناشی از برخورد حدقه به جسم سخت، ایجاد کبودی وخونریزی در چشم می کند. بنابراین فرد مصدوم ضمن مراجعه به پزشک باید 24 تا 48 ساعت اولیه بعد از وقوع صدمه در استراحت مطلق باشد تا این عوارض سریعتر بهبود یابد

Www.Tyekal.Com                

/ 0 نظر / 117 بازدید