سن مناسب برای ازدواج و لزوم مشاوره در ازدواج

2) جنبه فیزیولوژیکی:

علاوه بر جنبه های روانی، ارضای غرائز جنسی خودمسئله مهمی است. پیرمردی که توانایی عمل جنسی او کاهش یافته و ازدواج وی با یک همسرجوان بیشتر جنبه ی صحبت و دیدار دارد، قادر نیست به غرایز جنسی همسر خود پاسخ دهد. به قول سعدی " نزن جوان را تیری بر پهلو ، به که پیری !".  واقعیت امر چنین استجوانی که در کنار پیری نیاز به ارضای غرائز جنسی دارد (و او توانایی این کار راندارد ) جز ملال و سرخوردگی در ازدواج چیز دیگری نصیبش نمی شود. بنابراین چنینازدواجی به هیچ وجه فرجام خوبی نخواهد داشت و پایانش فساد و انحراف یا دلمردگی وآرزوی نجات از این بحران خواهد بود.

www.Riznews.persianblog.ir

سن مناسب برای ازدواج

سن ازدواج در شرایط جغرافیایی و اقلیمی مختلف متفاوتاست؛ معمولاً در مناطق گرم، سن بلوغ و ازدواج پایین تر و در مناطق سرد و کوهستانیبالاتر است. مهم نیست که فرد در چه سنی بالغ می شود؛ آنچه مهم است این است که دخترو پسر احساس کنند که از نظر فیزیولوژیکی و روانی نیاز به ازدواج دارند. تشخیص زمانمناسب ازدواج از سوی دختر و پسر تازه بالغ مشکل است . در این مورد راهنمایی پدر ومادر و مشاوره با مشاور خانواده ضروری است. معمولاً چون دختران از نظر رشد بدنی وروانی از پسران جلوترند و رشد آنان سریعتر است ، زودتر بالغ و برای ازدواج آماده میشوند. به همین علت در اسلام سن تکلیف دختران 9 و پسران 15 سال می باشد.

در اینجا ذکر این نکته لازم است که چون اسلام دین جهان شمولی است ، بنابراینحداقل سن تکلیف برای تمام مناطق اعم از سرد و گرم مشخص گردیده ؛ یعنی در روی زمینمناطقی هست که دختر در سن 9 سالگی بالغ است ولی این بدان معنا نیست که این دختر 9ساله باید الزاماً ازدواج کند. ازدواج زمانی واجب است که شرایط آن از نظرفیزیولوژیکی، روانی ، فرهنگی و اقتصادی فراهم باشد و چنانچه انجام نگیرد فرد بهگناه افتد. در ایران به طور عرف اکثر دختران بین 18 تا 25 سال ازدواج می کنند. پسرها نیز در روستاها در سنین پایین تر و در شهرها بین 25 تا 30 و گاه تا 35 سالازدواج می کنند. www.Riznews.persianblog.ir

تفاوت سن دختر و پسر با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و عوامل فرهنگی متفاوتاست. گاه تفاوت سن تا 10 سال هم مشکلی ایجاد نمی کند. یکی از فرمول هایی که در اینمورد پس از آمارگیری های سن ازدواج پیشنهاد شده ، آن است که در سنین پایین تر ،  نصف سن پسر به اضافه 7 سال سن مناسبی برای دختر خواهد بود. ولی این به هیچ وجهفرمول قطعی و یا استاندارد محاسبه شده ای نیست؛ آنچه در این مورد می توان به طورقطعی پیشنهاد نمود آن است که بین سن زوجین تناسب منطقی و معمولی وجود داشته باشد.

 

مشاوره ازدواج در ارتباط با سن

بعضی از مراجعان به مشاوران اظهار می دارندکه سن من 30 سال است آیا با مردی 50 ساله ازدواج کنم یا خیر. گاه زنان جوانی هستند  که می گویند از پیرمردها خوشم می آید و یا پیرمردانی اظهار علاقه می کنند که بادختر جوان ازدواج کنند و حتی بعضی ها معتقدند که ازدواج با زن جوان ، آنها را جوانمی کند.

www.Riznews.persianblog.ir

مشاوران در رابطه با مراجعانی که برای ازدواج در مورد سن مشکل دارند ، باید بهروش های زیر عمل نمایند:

1) دختر و پسری که برای بار اول می خواهند ازدواج کنندو بین 18 تا 30 سال دارند، اختلاف 5 تا6 سال مناسب است؛ یعنی به علّت رشد سریعدختران، اگر پسر5 تا 6 سال بزرگتر باشد از نظر روانی و فیزیولوژیکی وضع مناسبیخواهد داشت.

2) در مورد مرد و زنی که برای بار دوم ازدواج می کنند. دو حالت وجود دارد. زنبرای بار دوم و مرد برای بار اول ، و یا برعکس مرد برای بار دوم و زن برای بار اولقصد ازدواج داشته باشند. در هر یک از حالت های فوق زندگی متفاوت است. ممکن است صحبتاز داشتن فرزند قبلی باشد و شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت ؛ به هر حال باید وضعیتهر یک را به طور انفرادی بررسی کرد و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع قرارداد.در مورد سن در ازدواج دوم اهمیت مسئله به اندازه ازدواج اول نیست. ممکناست زن مطلقه ای با دو فرزند و 30 سال سن با مرد 45 ساله مجردی ازدواج کند و چونگرفتاری فرزندان او نیز به زندگی او اضافه می شود، احتمال آن که با همسرش که گذشتکرده و با وجود فرزندانش حاضر به ازدواج با او شده ، با گذشت بیشتر بسازد و زندگیشاد و سعادتمندی  داشته باشند.

3) از آنجا که مرگ و میر مردان بیشتر ، و آمار زنان در بسیاری از جامعه ها درصدبالاتری را حائز است؛ برای جلوگیری از فحشا و انحراف های جنسی باید چاره ای اندیشهشود. در جوامع غربی اصل آزادی جنسی با همه مفاسدش پذیرفته شده است؛ ولی در اسلام بهعلت اهمیت تربیت فرزند و استحکام خانواده، اصل دیگری را در زناشویی مجاز دانسته اندو آن تعّدد زوجات می باشد. تعّدد زوجات نیز به دو صورت است ازدواج دائم وازدواج موقت. ممکن است مردی که ازدواجکرده و زن مهربان و واجد شرایطی هم دارد ولی از روی بوالهوسی بخواهد ازدواج دومکند، به مشاور مراجعه نماید. در اینجا مشاور باید او را در هر دو شرایط ( زندگی بازن اول و زندگی با دو زن) آگاهی دهد. و وضعیت او را به دقّت و از جهات مختلف: ازنظر از دست دادن ملاطفت و عطوفت زن اول، از نظر فرزندان ( خواهران و برادران ناتنی)، از نظر تأمین هزینه های زندگی، از نظر جنگهای روانی مرتبط با زنان متعدد وبالاخره به هم ریختگی محیط گرم خانوادگی موجود به بهای ارضای هوس زود گذر هشداردهد. بدیهی است تصمیم گیری نهایی پس از بصیرت کامل با مراجع خواهد بود. گاه قدرتهوس به اندازه ای است که ممکن است با همه اطلاعات و بصیرت داده شده ، مُراجع ازازدواج دوم صرفنظر نکند. مشاور می تواند پس از مواجهه او با ناملایمات بعدی باز هماو را با توجه به شرایط جدید راهنمایی نماید.

4) در صورتی که زنها از قبل با علم و آگاهی ، شرایط چند زنی مرد را پذیرفته وحاضر به ازدواج شده اند و مرد نیز شرایط لازم را رعایت کند، شاید مشکلی ایجاد نشود؛ولی در فرهنگ ایرانی مسئله تعدّد زوجات و نیزازدواج موقتبه عنوان یک سیره جاریپذیرفته نشده و اغلب کسانی که از این روش استفاده کرده اند؛ اگر چه تمام جوانب شرعیرا مراعات کرده اند، امّا علاوه بر نارضایی همسران ، مورد طعن و سرزنش دیگران قرارگرفته و زندگی شاد و با ثباتی نداشته اند. از آن جا که مشاوران نیزاز فرهنگ عمومیتبعیت می نمایند باید به افرادی که به این سیره تمایل نشان می دهند، اطلاعات لازمرا بدهند و تمام پیامدهای چنین اقدامی را به آنها گوشزد نمایند.

5) در مورد زنان جوانی که از مردان پیر خوششان می آید و یا پیرمردانی که به خیالخود زن جوان می گیرند تا جوان شوند، باید نظرشان را از لحاظ فیزیولوژیکی و روانی باتوجه به اصول علمی بررسی کرد و آنان را به نادرست بودن باورهایی که در این موردپیدا کرده اند، توجه داد. مشاور باید نظر دختر یا زن جوانی را که دوست دارد باپیرها ازدواج کند، به این مسئله توجه دهد که پیرمرد نه از نظر روانی و نه از لحاظ فیزیولوژیکی قادر به به ارضای نیازهای او نیست و فرضاً اگر چند صباحی نظر او راتأمین کند، در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد و این ازدواج عاقبت خوشی نخواهد داشت. دادن اطلاعات لازم در این مورد احتمالاً نظر زن جوان را به طرف مردانی با اختلافسنّ معقول تغییر خواهد داد. به هر حال دادن آگاهی و بررسی همه جانبه به مراجع بصیرتخواهد داد که به گزینش مناسب بپردازد و تصمیم  عاقلانه و مناسبی اتخاذ نماید.

نویسنده : مهدی رحیمیگل سفیدی

            Www.Tyekal.Com

/ 0 نظر / 6 بازدید