رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -1800 کیلو کالری

صبحانه: 90 گرم نان + 60 گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار
ساعت 10 صبح: 3 عدد میوه متوسط
ناهار: سبزی پلو شامل یک لیوان برنج پخته و یک لیوان سبزی پخته و 60 گرم گوشت + 4/3 لیوان ماست
عصرانه: 2 عدد میوه متوسط
شام: 60 گرم نان + 60 گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی + 4/3 لیوان ماست ( برای پخت غذاها روزانه 5 قاشق مرباخوری روغن به کار رود).
مدل دوم تقسیم واحدها:
صبحانه: 3 واحد نشاسته، 2 واحد سبزی، 2 واحد میوه، یک واحد شیر، 2 واحد گوشت
ساعت 10 صبح: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر
ناهار: 2 واحد نشاسته، 2 واحد سبزی، 2 واحد گوشت
عصرانه: 2 واحد میوه
شام: 2 واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، 2 واحد گوشت
رژیم غذایی طبق مدل دوم:
صبحانه: 90 گرم نان + 60 گرم پنیر + یک عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر + 2 عدد میوه متوسط
ساعت 10 صبح: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان شیر
ناهار: 60 گرم ماکارونی پخته دارای 60 گرم گوشت و یک عدد گوجه فرنگی رنده شده + یک لیوان سبزی خوردن
عصرانه: 2 عدد میوه متوسط
شام: 60 گرم نان + 60 گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد میوه متوسط (برای پخت غذاها روزانه 5 قاشق مرباخوری روغن به کار رود).

برگرفته از کتاب لاغری (درمان چاقی )-  مهدی رحیمی گل سفیدی.

/ 0 نظر / 4 بازدید