حدود نیمی از زنان مصروع به...

همچنین در صورتی که از روش های هورمونی استفاده می شود، آمپول های خاص ضدبارداری به دلیل داشتن اثر طولانی ، روش مناسبی برای پیشگیری از بارداری در این افراد به شمار می آید.
وی با تاکید برنکات یادشده، راهنمایی زنان مصروع را برای انتخاب روش مناسب توسط پزشکان، مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: چنانچه دوز مناسب در مصرف داروهای مذکور رعایت نشده و یا زنان مصروع به روش افراد طبیعی از داروهای خود استفاده کنند، کارایی مناسبی از مصرف داروهای خود نخواهند داشت.

Www.Tyekal.Com           

/ 0 نظر / 50 بازدید