رشد روزافزون آلودگی هوا وبیماری‌های تنفسی

برنامه های توانبخشی قلب و عروق و تنفس، در اغلب مراکز علمی کشورهای پیشرفته به عنوان رکنی از مداخلات و درمانهای بیماران قلبی و ریوی شناخته شده است. هدف از اجرای این برنامه‌ها افزایش کیفیت زندگی بیماران از طریق بهبود عملکرد سیستم قلبی و تنفسی، توسعه توانایی عملکردی، افزایش اعتماد به نفس،‌کاهش اضطراب و در نهایت کاهش محدودیتهای زندگی روزمره آنهاست.
توانبخشی قلبی و ریوی به مجموعه‌ درمانهای چند جانبه و هماهنگی اطلاق می‌شود که از طریق ورزش درمانی، روانشناسی و تغذیه به افزایش توانایی‌های بیماران قلبی و ریوی کمک می‌کند. این برنامه‌ها از زمان بستری بیماران آغاز شده و بعد از ترخیص در منزل و سپس در مرکز تخصصی توانبخشی قلبی و ریوی دنبال می‌شود و در نهایت به بیمار آموزش داده می‌شود که وضعیت ایده آل بدست آمده را تا آخر عمر حفظ کند.


نتایج حاصل از تحقیقی که توسط گروه علمی و پژوهشی انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، ‌در مورد میزان اجرای برنامه‌های توانبخشی ریوی انجام گرفت دلالت بر این دارد که متاسفانه هم اکنون حتی یک مرکز توانبخشی ریوی فعال و مطابق با استانداردهای بین المللی در کشور فعال نیست ، این در حالی است که تعداد این مراکز در کشور‌های پیشرفته بالغ بر چند هزار مرکزاست و متخصصان آن را درمانی اجباری برای بیماران قلبی و ریوی و حتی اخیر برای افراد سالم می‌دانند.


به گزارش بختیاری نیوز، با توجه به نتایج مشهود توانبخشی ریوی بر بهبود کیفیت زندگی افراد سالم و بیماران ریوی، ‌کاهش مرگ و میر، ‌بیماری‌های مرتبط و نیاز به بستر شدن‌های مکرر و تاثیر بر کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم این دسته از بیماران به نظر می‌رسد بهتر است از طرفی بر تاسیس مراکز توانبخشی ریوی در شهرهای بزرگ و آشنایی بیشتر بیماران با این برنامه‌ها تاکید کرد و از طرف دیگر نیز متخصصان را برای ارجاع بیشتر بیماران به برنامه‌های جامع توانبخشی ریوی ترغیب کرد.


انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران، ‌ضمن برگزاری دوره‌های توانبخشی ریوی و تشکیل کلاس برای بیماران اقدام به آماده سازی اصول اولیه برنامه‌های توانبخشی ریوی برای بیماران،‌در سایت انجمن

www.icra.ir به صورت رایگان کرده است و با برگزاری کارگاه‌های تخصصی مختلف در طی کنگره‌های آینده علمی و پژوهشی اقدام به توسعه کاربرد این علم مفید بین متخصصان خواهد کرد.

   www.tyekal.com 

/ 0 نظر / 11 بازدید