سنجیدن اسید اوریک خون نشانه ای از...

سنجیدن اسید اوریک خون نشانه ای...

بختیاری نیوز ـ بررسی ها نشان می دهد یک آزمایش خون ساده برای سنجش میزان اسید اوریک خون می تواند به پیش بینی زوال عقلی که مرتبط با پیری است کمک شایانی کند.
به گزارش سرویس علمی پژوهشی بختیاری نیوز، به نقل از مجله
Neuropsuchology ، در یک آزمایشی محققان  دانشگاه جان هاپکینز وییل، برای سنجش اسید اوریک خون افراد، در حدود 96 نفر از افراد بین 60 تا 92 سال را تحت آزمایش قرار دادند و خون آنان را مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایشات اطلاعات پردازش شده و حافظه افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود در مردانی که میزان اسید اوریک خون بین 8/5 تا 6/7 میلی گرم در دسی لیتر و زنانی که میزان اسید اوریک خون آنها بین 8/4 تا 1/7 میلی گرم در دسی لیتر بود، صرفنظر از سنشان، جنسیتشان، نژاد، تحصیلات، دیابت، فشار خون، مصرف سیگار و الکل، امتیاز کمتری در سرعت پردازش ذهنی، حافظه زبانی، گفتاری و فعالیتهای حافظه به دست آوردند.

و در نتیجه دانشمندان بر این باورند که آزمایش خون و تعیین سطح اسید اوریک خون کمک بزرگی در پیش بینی بیماری زوال عقلی می کند و در مراحل بعدی داروهایی را پیدا کنند که اسید اوریک خون را پایین بیاورد و در نتیجه راهی برای پیشگیری از ابتلا به زوال عقلی پیدا کنند.

Www.Tyekal.Com                

/ 0 نظر / 11 بازدید