مردان به هنگام خوشحالی بیشتر شکلات می خورند

طبق تحلیل دیوید بنتون از دانشگاه ولز بریتانیا، " ارتباط احساسات افراد با نوع غذایی که می خورند، هنوز کاملاً مشخص نیست. در بیشتر تحقیقات افراد به عنوان یک گروه یکسان و متجانس فرض شده اند، در صورتی که نیاز است که به زیر گروهها نیز دقت شود."
مطالعات قبلی نشان می دهد، برخی از افراد به هنگامی که افسرده هستند بیشتر شکلات می خورند. این تحقیق بیشتر بر روی زنان متمرکز است؛ بویژه آنهایی که از خوردن غذا اکراه دارند.
ماخت و همکاران وی، 48 مرد سالم را که دارای وزن طبیعی بودند، مورد مطالعه قرار دادند. فیلم هایی را به آنها نشان دادند که موجب شادی، غم، خشم و وحشت آنها شد، سپس یک قطعه شکلات به آنها دادند و از آنها خواستند که احساس خود را از خوردن آن بیان کنند.
www.RizNews.PersianBlog.Ir
طبق نظر بنتون، افراد را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروهی که برای رفع دلتنگی و افسردگی شکلات می خورند، و گروهی که برای شادی و نشاط شکلات می خورند. وی معتقد است، مردانی که در آزمایش ماخت مورد مطالعه قرار گرفتند، احتمالاً افرادی خوشگذران هستند که همیشه به دنبال شادی و نشاط هستند.

 نویسنده : مهدی رحیمی گل سفیدی

            Www.Tyekal.Com  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید