پر فشاری خون

در کشورهایی که غذاهای پر نمک خورده نمیشود، فشارخون کمتر دیده می شود .
گاهگایی در بررسی بیمار عواملی برای ایجاد فشارخون پیدا می شود ، مثل : بیماریکلیوی ،  عوامل هورمونی یا دارویی .
به ندرت مصرف قرص های ضد بارداری  فشارخونایجاد می کنند .
چنانچه در خانم های حامله فشارخون پیدا شود ، شرایط خطرناک شدهو امکان مرگ زیاد می شود ، پس از زایمان معمولاٌ فشارخون پایین آمده و به حد نرمالمی رسد .
آیا فشارخون عوارضی هم دارد ؟
با افزایش فشارخون ، خطر صدمه بهرگهای قلب و کلیه زیاد می شود و هر چه مدت بالا بودن فشارخون بیشتر باشد ،صدمه ایجاد شده بیشتر خواهد بود .
چنانچه بالا بودن فشارخون با سیگار همراه شودیا کلسترول خون هم بالا باشد ، عوارض بیشتر میشود.
فشارخون نه تنها به رگهای قلبصدمه می زتد و موجب سکته قلبی می شود بلکه به علت افزایش کار قلب ، باعث ایجادنارسایی قلبی هم می شود و چنانچه عروق چشم صدمه ببینند ، بینایی بیمار نیز مختل میشود .
چگونه می توان فشارخون را تشخیص داد ؟
هر فرد بالای 18 سال بهتر است کههر سال یک بار فشارخون خود را کنترل کند . اگر فشارخون بالاتر از 90/140 بود ، پزشکبه شما خواهد گفت که مجدداً هفته بعد برای کنترل مراجعه کنید ، و پس از کنترل مجدداگر باز هم فشارخون بالای حد نرمال بود ، به شما گفته می شود که فشارخون دارید .
بعضی بیماران در موقع مراجعه به پزشک دچار هیجان و اضطراب می شوند که ممکن استبه این علت فشارخون بالا برود ، و بهتر است پزشک در چندین نوبت فشارخون را کنترلکند و بهتر است فشارخون این بیماران در منزل توسط بستگان وارد کنترل شود .
پس ازاثبات وجود فشارخون بالا ، معمولاً پزشک با انجام آزمایشاتی سعی می کند که علت آنرا پیدا کند .
قلب اولین عضوی است که باید بررسی شود تا مبادا عارضه ای در آنپیدا شده باشد .
ته چشم باید معاینه شود تا مشخص گردد که ضایعه ای در آن ایجادشده است یا خیر ؟
اندازه گیری چربی های خون نیز اقدام بعدی است که باید انجامشود .
اگر بیمار جوان باشد و فشارخونش بالا باشد ، آزمایش های تکمیلی دیگری بایدانجام شود تا علت آن پیدا شود .
درمان فشارخون چیست ؟
فشارخون درمان قطعیندارد ولی می توان آن را کنترل کرد .
اگر فشارخون به مقدار کمی بالا برود ،فشارخون خفیفی حساب می شود و تغییر در نحوه زندگی احتمالاٌ در درمان مؤثر است .
اولین کار ، کم کردن مصرف نمک است و اگر کسی الکل مصرف می کند ، باید آن راقطع کند .
اگر شخصی چاق است باید وزن خود را تا حد ایده آل کاهش دهد و اگر سیگارمی کشد ، صلاح است که سیگار کشیدن را قطع کند .
اگر تمامی موارد فوق انجام شدولی فشارخون پایین نیامد ، می توان از دارو استفاده کرد .
گاهی از یک دارو وگاهی از مجموع دو یا چند دارو برای کنترل فشارخون استفاده می شود و مدت زمانی لازماست تا میزان واقعی دارو برای کنترل فشارخون پیدا شود .
دارو باید طبق دستورمصرف شده و توسط بیمار کم یا زیاد نشود و با مراجعه مرتب به پزشک و کنترل مکررفشارخون ، دارو در حد لازمه ثابت شود.

  نویسنده : مهـدی  رحیـمی گل سفیدی..

/ 0 نظر / 6 بازدید